LẬP TRÌNH PHP & MYSQL - BCSE in PHP&MySQL Development

Khóa học và chuyên ngành

LẬP TRÌNH PHP & MYSQL - BCSE in PHP&MySQL Development

LẬP TRÌNH PHP & MYSQL - BCSE in PHP&MySQL Development

14:52 28/09/0660
LẬP TRÌNH PHP & MYSQL - BCSE in PHP&MySQL Development

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Sử dụng thành thạo CMS để tạo ra các website tin tức, bán hàng đẹp mắt với thời gian tối đa 3 ngày Xây dựng ứng dụng phần mềm website giới thiệu doanh nghiệp. Xây dựng website buôn bán kinh doanh trực tuyến Phát triển ứng dụng phần mềm cho doanh nghiệp: hệ thống kế toán, nhân sự, tài sản, ERP, … Trở thành lập trình viên Website mã nguồn mở PHP - MySQL

Đối tượng: Tất cả đối tượng có tư duy logic và đam mê lập trình mã nguồn mở

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

 

BCSE in PHP&MySQL Development

(Chứng chỉ Lập trình Website với PHP&MySQL)

Thời lượng: 90 giờ

Văn bằng/ Chứng nhận:

Chứng chỉ Lập trình Website với PHP&MySQL (BCSE in PHP&MySQL Development) do Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) cấp

Chứng chỉ quốc tế Zend PHP 5 Certification, Sun Certified MySQL 5.0 Developer Part I  Thi tại trung tâm khảo thí Quốc tế Pearson VUE

Nội dung khóa học:

Module 1: Lập trình website tĩnh (26h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan và quy tắc viết HTML

Bài 2: Bố cục website bằng bảng

Bài 3: Biểu mẫu (Form)

Bài 4: Các thẻ nâng cao trong HTML5

Bài 5: Bài tập thiết kế

Bài 6: Giới thiệu, quy tắc viết CSS3

Bài 7: Các loại bộ chọn

Bài 8: Style giả và cách viết Menu

Bài 9: Bố cục website bằng thẻ div

Bài 10: Bài tập bố cục website

Bài 11: Nền tảng cú pháp của ngôn ngữ lập trình web client Javascript/VBScript

Bài 12: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu

Bài 13: Biểu thức quy tắc trong Javascript

 

Module 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL (16h)

Bài 1: Khái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL quan hệ

Bài 2: Kiểu dữ liệu trong MySQL

Bài 3: Câu lệnh đinh nghĩa dữ liệu DDL

Bài 4: Câu lệnh thao tác dữ liệu DML

Bài 5: Câu lệnh Select cơ bản

Bài 6: Câu lệnh Select nâng cao

Bài 7: Inner Join, Left join, Right join, Union Join

Bài 8: Tổng kết về MySQL

Module 3: Lập trình kết nối CSDL MySQL (36h) 

Bài 1: Giới thiệu nền cú pháp PHP, Form Method:  post và get

Bài 2: Insert, Update, Delete Database

Bài 3: Truy vấn dữ liệu Select

Bài 4: Bài tập tổng hợp CRUD Select, Insert, Update, Delete

Bài 5: Khái niệm Session, Cookie, xây dựng tính năng đăng nhập website

Bài 6: Session nâng cao, xử lý giỏ hàng

Bài 7: Xử lý phân trang

Bài 8: Phát triển tính năng tìm kiếm cho website

Bài 9:  Lập trình hướng đối tượng

Bài 10: Xây dựng ứng dụng MVC

Bài 11:  SQL Injection

Bài 12:   Bảo mật web

Bài 13: URL Rewriting

Module 4: Đồ án 

 

 

Đăng ký ngay để đón đầu xu thế công nghệ cùng BKACAD !

 

 

---------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật

Website: http://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN