VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

Khóa học và chuyên ngành

VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

08:00 01/01/1970
VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

The Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN)
(CCNP-Security/ VPNv2.0 642-648)

Yêu cầu

•    Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate (CCNA)
•    Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
•    Đã triển khai Cisco ASA Firewall Solutions (FIREWALL).
•    Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Window

Nội dung

    Khóa học Triển khai VPN trên Cisco ASA giúp cho học viên có khả năng lựa chọn, cấu hình và xử lý phần lớn sự cố trên thiết bị Cisco ASA liên quan đến việc triển khai Remote-Access VPN và Site-to-Site VPN để giảm các rủi ro cho cơ sở hạ tầng IT và các ứng dụng chạy trên đó.

Thời lượng: 50h

Module 1   Tổng quan về kiến trúc và công nghệ ASA    

•    Vai trò của VPN và khả năng hỗ trợ của ASA
•    Cấu hình các chính sách, kế thừa và các thuộc tính

Module 2  Giải pháp  Cisco Clientless Remote-Access VPN     

•    Triển khai giải pháp Clientless SSL VPN
•    Các thiết lập nâng cao Clientless SSL VPN   
•    Tùy chỉnh Clientless Portal       
•    Xác thực và cấp quyền nâng cao trong Clientless SSL VPN
•    Tính sẵn sàng và hiệu năng của Clientless SSL

Module 3   Giải pháp Cisco AnyConnect Remote-Access VPN

•    Triển khai giải pháp AnyConnect Remote-Access VPN 
•    Xác thực và cấp quyền nâng cao trong AnyConnect VPNs     
•    Triển khai và quản lý nâng cao cho AnyConnect Client     
•    Cấp phép trong AnyConnect  sử dụng AAA and DAPs     
•    Hiệu năng và tính sẵn sàng của AnyConnect

Module 4   Cisco Secure Desktop       

•    Cisco Secure Desktop   

Module 5  Giải pháp Cisco IPsec Remote-Access Client  

•    Triển khai và quản lý Cisco VPN Client    

Module 6  Giải pháp Cisco Easy VPN    

•    Triển khai giải pháp Easy VPN
•    Xác thực và cấp phép trong Easy VPN   
•    Xác thực nâng cao trong Easy VPN
•    Tính sẵn sàng và hiệu năng cho Easy VPN
•    Hoạt động Easy VPN sử dung ASA 5505 như một thành phần client hardware     

Module 7   Giải pháp Cisco IPsec Site-to-Site VPN      

•    Triển khai IPsec Site-to-Site VPNs  
•    Các chiến lược đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng cao cho Performance IPsec Site-to-Site  VPN

Các khóa học liên quan: FIREWALL 642-618 , IPSv7.0 642-627 , Secure 642-637 , VPNv2.0 642-648


 

Khóa học khác

Xã hội phát triển, công nghệ ngày càng tiên tiến kéo theo nhu cầu về đội ngũ lập trình viên giỏi để tạo ra những ứng dụng, sản phẩm có tính đột phá trong mọi lĩnh vực đời sống tăng cao. Thực tế cho thấy, hiện nay có rất nhiều công ty, doanh nghiệp luôn ở trong tình trạng “khát” nhân lực công nghệ thông tin (IT) và sẽ còn “khát dài. Đây là cơ hội lớn cho các sinh viên tốt nghiệp ngành IT tìm kiếm cho mình một công việc tốt với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên câu hỏi học công nghệ thông tin ở đâu uy tín và chất lượng vẫn là điều khiến nhiếu bạn học sinh trăn trở trước ngưỡng cửa đại học

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp lớn đều sử dụng các HĐH Linux bởi tính bảo mật cao,ổn định và tin cậy.Chính vì thế nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia,chuyên viên quản trị hệ thống Linux là rất cần thiết hơn nữa số người có kiến thức về hệ thống Linux là rất ít ỏi. Vì vậy, việc đưa ra chương trình đào tạo LPI tại Học Viện Công nghệ BKACAD sẽ phần nào đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp.