Đăng ký học

Đăng ký học

Đăng ký học

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD - đơn vị thành viên thuộc Hệ thống BK Holdings, Đại học Bách Khoa Hà Nội - là chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài như Cisco Systems, Microsoft (Hoa kỳ), Pearson (Anh Quốc), Oracle, Palo Alto, đào tạo về Quản trị mạng, Quản trị hệ thống, Bảo mật và Lập trình theo phương thức đào tạo thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc đào tạo và cung cấp nhân lực có trình độ chuyên môn đạt chuẩn Quốc tế.

Thông tin chung

Các mục có dấu (*) là bắt buộc

Dành cho học sinh THPT hoặc Sinh viên năm 1, 2

Dành cho sinh viên và người đi làm