Hướng dẫn request chứng chỉ CCNA bản mềm

Vào trang quản lý chứng chỉ điện tử : http://i7lp.integral7.com/cisco
Bước 1 :

Bước 2 :


Bước 3 :
Điền các thông tin cá nhân : Mail để gửi chứng chỉ về, địa chỉ nhà ở …

Bước 4 :

 

Bước 5 :


 

P/s: Chờ trong thời gian 24 tiếng sẽ có chứng chỉ bản soft gửi về mail.
 

Để kiểm tra kiến thức về khóa học CCNA, Bạn có thể làm bài Kiểm tra năng lực TẠI ĐÂY