Tin Tức  >  Tin học viện
THÔNG BÁO LÙI LỊCH HỌC ĐẾN NGÀY 03/02/2020
15:02 21/02/2020
Học viện Công nghệ BKACAD thông báo Sinh viên BKACAD sẽ dời lịch học lùi thêm 1 tuần đến ngày 02/03/2020.
<
1 2 3 4
...
33 >
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg