Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Thông tin Đào tạo
Lịch tập trung & lịch học kỳ I - BKCK8
15:09 14/09/2016
Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD) thông báo lịch tập trung và lịch học kỳ I – BKCK8.
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg