Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Quản trị mạng

CCNP v6.0 - Chuyên gia mạng quốc tế

Chương trình CCNP version 6.0 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống mạng LAN, WAN, WLAN… Chương trinh CCNP rất thiết thực cho các kỹ sư quản trị, kỹ sư triển khai, kỹ sư tư vấn và thiết kế hệ thống mạng…
 
Thời lượng: 160h (~9 tháng)

Đối tượng: đã có chứng chỉ CCNA hoặc đã hoàn thành chương trình CCNA tại học viện mạng Cisco chính thức

Bản quyền giáo trình: Cisco Networking Academy - Cisco Systems

Chứng chỉ:

- Chứng nhận kết thúc khóa học do Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) cấp
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học Cisco Systems cấp tương ứng với các khóa học.
- Chứng chỉ quốc tế do Cisco Systems cấp có giá trị quốc tế (thi tại trung tâm khảo thí quốc tế VUE, Prometric ngay tại học viện)

Nội dung khóa học như sau: bao gồm 3 kỳ học

Học kỳ I: Khóa học CCNP ROUTE - Thực thi định tuyến IP
Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về thực thi, giám sát và bảo trì dịch vụ định tuyến cho mạng doanh nghiệp. Học viên sẽ được học về lập kế hoạch, cấu hình và kiểm tra các giải pháp định tuyến phức tạp có tính bảo mật cao cho mạng LAN, WAN… của doanh nghiệp. Ngoài ra, khóa học đề cập đến việc cấu hình các giải pháp để hỗ trợ các chi nhánh doanh nghiệp và các người dùng di động

Chương 1. Các dịch vụ định tuyến.
Chương 2. Thực thi giải pháp định tuyến EIGRP.
Chương 3. Thực thi giải pháp định tuyến OSPF.
Chương 4. Các kỹ thuật điều khiển cập nhật thông tin định tuyến.
Chương 5. Thực thi điều khiển tuyến đường.
Chương 6. Thực thi giải pháp định tuyến BGP cho kết nối tới ISP.
Chương 7. Thực thi định tuyến cho văn phòng chi nhánh và người dùng di động.
Chương 8. Thực thi IPv6 cho mạng doanh nghiệp.
 
Học kỳ II: Khóa học CCNP SWITCH - Thực thi chuyển mạch IP

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về thực thi, giám sát và bảo trì các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp. Học viên sẽ được học về lập kế hoạch, cấu hình và kiểm tra các giải pháp chuyển mạch cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Ngoài ra, khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về bảo mật, WLAN, tích hợp truyền thoại và hình ảnh trên mạng.

Chương 1. Phân tích kiến trúc mạng CAMPUS chuẩn cho doanh nghiệp của Cisco.
Chương 2. Thực thi chia VLAN trong mạng CAMPUS.
Chương 3. Thực thi Spanning Tree.
Chương 4. Thực thi định tuyến giữa các VLAN.
Chương 5. Thực thi tính sẵn sàng cao và dự phòng trong mạng CAMPUS.
Chương 6. Bảo mật hạ tầng mạng CAMPUS.
Chương 7. Cấu hình hạ tầng mạng CAMPUS cho các dịch vu nâng cao.

Học kỳ III: Khóa học CCNP TSHOOT - Bảo trì và gỡ rối mạng IP

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về các kỹ thuật bảo trì và gỡ rối trong mạng doanh nghiệp trên nền IP. Tập trung nhiều vào các kỹ năng, học viên sẽ được tiếp cận với các vấn đề và các phương pháp giải quyết một cách có hệ thống. Các mô hình lab thực tế trên thiết bị thật giúp học viên rèn luyện kỹ năng thực hành để có thể sẵn sàng làm việc với mọi thiết bị sau khi đi làm.

Chương 1. Lập kế hoạch bảo trì cho mạng phức tạp.
Chương 2. Tiến trình gỡ rối một mạng doanh nghiệp phức tạp.
Chương 3. Các công cụ hỗ trợ duy trì và gỡ rối.
Chương 4. Bảo trì và gỡ rối cho các giải pháp chuyển mạch trong mạng CAMPUS.
Chương 5. Bảo trì và gỡ rối cho các giải pháp định tuyến.
Chương 6. Gỡ rối các dịch vụ địa chỉ.
Chương 7. Gỡ rối về sự thực thi mạng.
Chương 8. Gỡ rối mạng hội tụ.
Chương 9. Bảo trì và gỡ rối về an ninh mạng.
Chương 10. Thực hành các bài lab gỡ rối mạng doanh nghiệp.

Tham khảo thêm về Chương trình TẠI ĐÂY

Các khóa học liên quan: CCNA v5.0 , CCNA Security

Câu hỏi thường gặp>>>

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg