Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Liên hệ
Facebook

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ

Tại Hà Nội

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN

Địa chỉ: Phòng 502, tầng 05, nhà D5, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1, Đại Cồ Việt,

Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 623 1023 – 0939 690 886

Website: www.bkacad.edu.vn

Fanpage: https://fb.com/bkacad - https://fb.com/sinhvienbkacad

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN

Địa chỉ: 15 Đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 083 577 9979 – 0918 554 655

Website: www.hcm.bkacad.edu.vn

 Fanpage: https://fb.com/bkacad - https://fb.com/sinhvienbkacad

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg