Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Học thử trực tuyến
Chuyên viên Quản trị Hệ thống - MCSA 2012
16:02 05/02/2015
Chương trình học thử Khóa học "Quản trị hệ thống MCSA 2012" Thời lượng: 15 phút 38. Bài test: 10 câu hỏi. Điểm vượt qua bài test: 7/10.
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg