Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Học phí Khuyến học
Học phí chương trình "Hè công nghệ - Đánh thức đam mê"
10:07 13/07/2018
Đăng ký học Lập trình tại Chùa Hà được nhận "Bùa cầu duyên" trị giá 1,000,000 VNĐ 5 người đăng ký – không lo học phí. Áp dụng với khóa học MOS, học viên thứ 5 được miễn phí học phí
<
1 2 3 4
...
7 >
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg