Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Giới thiệu

Công cụ học tập trực tuyến

 - Tài khoản và mật khẩu cá nhân truy cập vào hệ thống máy chủ toàn cầu của Cisco Systems:
 -  Giáo trình đa phương tiện
 -  Kiểm tra kiến thức trực tuyến sau mỗi bài học
 - Quản lý kết quả học tập qua giao diện web
- Tài khoản và mật khẩu cá nhân truy cập vào hệ thống máy chủ toàn cầu của Cisco Systems:

 
 
-         Giáo trình đa phương tiện:
 
 
 
-         Kiểm tra kiến thức trực tuyến sau mỗi bài học:
 
 
 
- Quản lý kết quả học tập qua giao diện web:
 
 
 
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg