Thư viện  >  Album ảnh

Album ảnh

Trụ sở chính - 17 Tạ Quang Bửu
Cơ sở 2 - Trung tâm đào tạo CNTT&TT, số 1 Hoàng Đạo Thúy
Cơ sở 3 - nhà D5 - Trường ĐHBK HN
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Một số hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội
Một số hoạt động hội trại tại Hà Nội
Một số hoạt động của sinh viên BKACAD
Một số hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg